Stressreductie en Ademwerk

Omgaan met stress 

Het stresssysteem dat zorgt voor alertheid en focus is een nuttig en belangrijk overlevingsmechanisme. Zonder dit systeem hadden we het als diersoort niet zover weten te schoppen. We gaan AAN als er “gevaar” dreigt en we gaan UIT als dit gevaar geweken is.

Doordat onze leefomstandigheden in rap tempo zijn veranderd, waarbij er geen directe levensbedreigende situaties zich op dagelijkse basis aanbieden, zouden we niet meer AAN hoeven gaan. Maar niks is minder waar.

Door de hoeveelheid aan informatie en prikkels die we dagelijks te verwerken krijgen staan we de hele dag AAN. Onze nachtrust zou voldoende moeten zijn om weer UIT te gaan, maar ook daarbij zien we dat de moderne tijd ons brein “fopt”. De nacht wordt steeds korter door het gebruik van kunstlicht. Daardoor gaat ons brein en ons lichaam steeds moeilijker UIT. Acute stress is functioneel, ook in deze tijd. Het helpt je bijvoorbeeld alert te zijn tijdens een belangrijke meeting of presentatie. Echter ‘chronisch’ AAN staan is disfunctioneel en zorgt ervoor dat we langzaam roofbouw plegen op ons lichaam.

Fysiologie

Ons onbewuste zenuwstelsel, dat zorgt voor alle onbewuste processen in ons lichaam, zoals hartslag, ademhaling en spierspanning, is opgedeeld in twee delen. Het Parasympatisch zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor alle processen die te maken hebben met ontspanning en herstel Ook wel het ‘rest and digest’ systeem. De tegenhanger is het Orthosympatisch zenuwstelsel, dat dominant is als we in actie moeten komen, alert en gefocust moeten zijn.

parasympathicus-sympathicus

Onze ademhaling wordt gestuurd door ons onbewuste zenuwstelsel. Gelukkig maar want bij elke in-en uitademing na moeten denken zou teveel van ons  werkgeheugen vragen. Maar… onze ademhaling is ook bewust te sturen en is daarmee de poort naar ons onbewuste zenuwstelsel. Onze ademhaling is hoog en snel als we AAN staan en laag en rustig als we UIT staan. Merk je aan jezelf dat je vaak snel en oppervlakkig ademhaalt, dan kan dat een teken zijn dat je moeilijk in een toestand van ontspanning en herstel kunt komen. Doormiddel van specifieke ademtechnieken en oefeningen zijn we in staat ons onbewuste zenuwstelsel te beïnvloeden. We trainen ons brein en lichaam om beter te kunnen schakelen tussen het parasympatische en orthosympatische zenuwstelsel.

In programma MindPower (bekijk hier een video over ons programma) gaan we aan de slag met het bewust beïnvloeden van onze ademhaling om ons stress systeem te kunnen moduleren. Dit vraagt oefening en goede begeleiding. Gedurende 6 sessies werk je aan het bewust beïnvloeden van je onbewuste zenuwstelsel. In combinatie met lichaamsoefeningen om het lichaam warm te maken, ademwerk en een stressprikkel doormiddel van kou trainen we het lichaam en brein stress beter te kunnen reguleren. Je voelt je als herboren en vol leven.

Interesse in stressreductie en ademwerk? Plan een gratis intake en bespreek het programma mindpower met ons.